Merke- og planleggingsdager

Desember 2017

1.

Julebord for barna

13.

Luciafeiring

19.

Nissefest

Januar 2018

26.

Planleggingsdag

Februar 2018

6.

Markering av Samefolkets dag

9.

Karneval

Mars 2018

28.

Onsdag før Skjærtorsdag.Barnehagen er stengt

April 2018

30.

Planleggingsdag

Mai 2018

11.

Planleggingsdag

16.

Midt i mai fest

Juni 2018

5.

Sommerfest

August 2018

24.

Planleggingsdag

Oktober 2018

18.-19.

Planleggingsdager

23.

Markere FN dagen

24.

Fotografering

Januar 2019

2.

Planleggingsdag

April 2019

12.

Planleggingsdag