Merke- og planleggingsdager

Oktober 2019

24.

Markere FN-dagen

November 2019

22.

Planleggingsdag

Desember 2019

6.

Julebord for barna

13.

Luciafeiring

18.

Nissefest

Januar 2020

2.

Planleggingsdag

Februar 2020

6.

Markering av Samefolkets dag

14.

Karneval

April 2020

2.

Påskefrokost

8.

Onsdag før Skjærtorsdag. Barnehagen stengt.

Mai 2020

15.

17.mai-feiring

22.

Planleggingsdag

Juni 2020

9.

Sommerfest

Juli 2020

6.-26.

Sommerstengt