desember_2016_5107058
SONY DSC
SONY DSC
februar_2017_5483638
ukeslutt_bilder_6217091
ukeslutt_bilder_4808465

Sosial kompetanse

I Østensjø Kanvas barnehage har vi valgt å løfte sosial kompetanse og relasjoner.
Vi har et felles mål som sier: Barnehagen skal bidra til å gi barna evner til å mestre samspill og lek i hverdagen.
Det vil være det overordnede mål for de forskjellige satsningsområdene vi har (Språk, helse, IKT, kreativitet og skaperglede, forskning).

Dette er for å løfte viktigheten av å kunne samspille med andre mennesker, og at barna skal bli klar over egne og andres følelser.

Barna i Østensjø Kanvas barnehage skal utvikle gode lekferdigheter.
De voksne støtter og hjelper barna i deres initiativ til lek sammen med andre barn. Vi ønsker å være åpne og anerkjennende overfor mangfoldet vi har blant barna. Vi tar tak i det enkelte barns muligheter og evner, samtidig er vi tilstede og støtter de der det er nødvendig. De ansatte skal være gode rollemodeller.