Utelek

Lek

I Østensjø Kanvas barnehage har vi valgt å ha fokus på leken.

Barns måte å lære språk og sosial samhandling er gjennom lek.
Derfor skal leken ha en sentral plass i barnehagen og det er viktig at lekens egenverdi anerkjennes. Det er gjennom lek barna danner vennskap, opplever glede, spenning og engasjement alene og sammen med andre. Barnehagen vår legger til rette for lek, inspirere og gi rom for ulike typer lek både inne og ute, da det fysiske miljø har en sentral verdi i barnas lek.

Barnehagen er et sted hvor barn skal få muligheten til å leke på deres egne premisser. For at barn skal få leke på deres egne premisser må ansatte i barnehagen ha kunnskap om viktigheten av leken og hva leken betyr for barn.

Den ansattes rolle i lek er å observer, støtte, veilede og delta i leken på barnas egne premisser. Den ansatt skal også ta initiativ til lek og være med på å bidra til at alle barna finner sin plass i leken. Vi har i vår barnehage valgt LEK og de ansattes rolle i barnas lek som satsningsområde fra høsten 2021. Dette vil være med til å styrke barnas leke ferdigheter når de voksne/ansatte er gode rollemodeller.

Vårt slagord for prosjektet er: Lekende voksne gir lekende barn.